ZÁRUKA A REKLAMACE


ZÁRUKA

Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24měsíců, odpovídáme za skryté výrobní či materiálové vady dle obchodního zákoníku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým používáním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení v rozporu s předpisy nebo doporučením výrobce, živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem. Odstoupení od smlouvy: spotřebitel, který nakupuje zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, má dle ustanovení §53 odst.6 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění s výjimkou případů uvedených v odst.7: "Spotřebitel nemůže odstoupit podle odst.6 od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání."

 

REKLAMACE

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele. Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat! Pokud je zásilka poškozena, zboží nepřebírejte, případně sepište ihned s dopravcem zápis o poškození zásilky a pořiďte fotodokumentaci. Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé např.při přepravě) nebude brán zřetel. V případě oprávněné a prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu či výměnu zboží. Reklamaci zákazník uplatňuje u prodejce.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zavazujeme se k tomu, že nebudeme svěřená osobní data prodávat či poskytovat jakékoli třetí straně bez předchozího souhlasu vlastníka těchto dat. Nepoužijeme osobní data ke komerčním nabídky nesouvisejícím s nabídkou aluapneu.cz bez souhlasu vlastníka těchto dat. Na přání zákazníka i bez udání důvodu jeho osobní data vymažeme ze své databáze.
 

OSTATNÍ ÚDAJE


Veškeré údaje na webu www.aaaalu.cz jsou nezávazné a podléhají potvrzením provozovatele webu. Fotografie jsou pouze ilustrační a dané zboží (alu kola, pneumatiky, příslušenství) se může u různých velikostí mírně lišit.

 

 

ZÁRUČNÍ LIST – NÁVOD K MONTÁŽI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ


1. PŘI PŘEVZETÍ alu kol důkladně zkontrolujte krabice, zda nebyly poškozeny při přepravě. V případě poškození nás ihned kontaktujte a alu kola nepřebírejte. Na pozdější reklamace mechanického či jiného poškození nebude brán zřetel. Původní krabice od elektronových kol uschovejte k případné pozdější reklamaci. Bez krabic nelze reklamaci uplatnit a alu kola nelze odeslat přepravní službou.

2. PŘED MONTÁŽÍ alu kol či pneumatik důkladně zkontrolujte všechny dané rozměry, zda korespondují s Vaší objednávkou a vozem, pro který jsou litá kola určena. Před montáží pneumatik vyzkoušejte, zda disk opravdu pasuje na daný vůz, jak na přední, tak i na zadní nápravu. Před vyzkoušením alu kola řádně očistěte náboje a brzdové třmeny od nečistot, zkuste nejprve nasadit na náboj příslušný středící kroužek, zda velikostně odpovídá (tolerance je velice malá). Poté tento středící kroužek zkontrolujte, zda přesně pasuje do příslušného alu kola, dále toto alu kolo nasaďte opatrně na náboj vozu s použitím příslušného středícího kroužku (nejsou-li kola přesně vrtána - u takto vrtaných alu kol nejsou středící kroužky potřeba). Řádně zkontrolujte prostor kolem paprsků alu kola a třmenu brzdiče, kolem vnitřního límce alu kola a podvozku, zda je zde dostatek místa pro pohyb elektronu. Nedotýká-li se alu kolo na těchto místech, zkuste, zda jím lze kolem volně otáčet. Vyzkoušejte, zda kolové šrouby / matice mají dostatečnou délku pro použití, dosedací plochu shodnou s alu kolem, průměr závitu a stoupání jako automobil. Nesouhlasí-li kolové šrouby / matice s příslušným vozem či alu kolem, nepoužívejte tyto pro montáž. S montáží pneumatik na alu kola či ocelové disky a jejich montáží na vůz, se vždy obraťte na odborný servis. Dbejte, aby pneumatiky byly obuty na speciálním zařízení pro montáž na alu kola. Elektrony nechte řádně dotáhnout momentovým klíčem dle dat výrobce automobilu. Po ujetí 100 km alu kola znovu dle instrukcí dotáhněte na požadované hodnoty.

3. POJISTNÉ ŠROUBY A MATKY – montáž:
Z každého disku na autě odstraňte jeden upevňovací šroub (nebo matku). Před montáží překontrolujte, zda souhlasí průměr bezpečnostního šroubu (nebo matky), stoupání závitů a tvar dosedací plochy. Bezpečnostní šrouby (nebo matky) vždy utahujte a povolujte ručně. Nepoužívejte elektrický utahovák, který může způsobit poškození bezpečnostního závitu na šroubu (nebo matce), případně na klíči. Při povolování nebo utahování vždy dbejte na to, aby byl klíč zcela nasazen do zářezů na šroubu (nebo matce) a šroubování probíhalo kolmo na osu šroubu. Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení šroubů /matek. Před montáží očistěte závit jak na autě, tak na šroubu.Doporučuje se také promazání – př. WD40. Maximální počet pojistných šroubů na jedno kolo je jeden kus!

4. SKRYTÉ VENTILKY – montáž:
Návod - Větší část skrytého ventilku patří do vnitřku kola! Skryté ventilky vyžadují odbornou montáž. S montáží se, prosím, obraťte na Váš odborný pneuservis nebo autosalon. Vyšroubujte matku a sejměte podložku a větší gumový kroužek. Vložte ventilek do otvoru na vnější straně disku. Ujistěte se, že patka ventilku je do disku zasazena rovně a až na doraz. Z vnitřní strany disku nasaďte zpět gumový kroužek, podložku a našroubujte matku. Vše dotáhněte pomocí příslušného klíče (není součástí dodávky). Huštění pneu – pokud chcete upravit tlak v pneumatice, odšroubujte čepičku skrytého ventilku pomocí imbusového klíče, adaptéru či šroubováku. Poté našroubujte adaptér a upravte tlak v pneu. Vyšroubujte adaptér a našroubujte zpět čepičku.

5. PO MONTÁŽI elektronů důkladně zkontrolujte, zda nebyly při montáži poškozeny. Zkontrolujte, zda kolový klíč ve vozidle odpovídá použitým šroubům / matkám a odpovídá velikosti děr pro kolové šrouby / matice.

6. ÚDRŽBA. Pro mytí alu kol nepoužívejte auto myčku či jiné mechanické přístroje. Nepoužívejte agresivní chemické čističe, odmašťovadla, rozpouštědla pro mytí alu kol (čističe na alu kola apod.). Vždy použijte neutrální čisticí prostředky (auto šampon) s jemným hadříkem (nepoužívat na leštěná a chromová kola), pro opláchnutí použijte vlažnou vodu do 40°C. Alu kola neotírejte čímkoliv na sucho, může dojít k poškození jejich povrchového lakování. Kola, která mohou být myta v auto myčce, jsou takto označena.

7. PROVOZ. Vyvarujte se kamenitým a špatným komunikacím, pokud je to jen možné. Pokud nejsou alu kola výrobcem výslovně určena pro zimní provoz, nelze uplatnit záruku pro poškození při používání v zimním období a nevhodných podmínkách. Kola s jakoukoliv barevnou povrchovou úpravou, chromovaná, leštěná se nesmějí používat pro zimní provoz. Také kola vícedílná, s ozdobnými šrouby s vložkami se nesmějí používat pro zimní provoz.

8. ZÁRUKA. Výrobce je plně odpovědný za skryté výrobní vady podle občanského a obchodního zákoníku po dobu 2 let od zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, použitím k jiným podmínkám než je zboží určeno, neodbornou montáží, mechanickým či jiným poškozením v provozu, při čištění nebo při nevhodném skladování, nedodržením návodu k použití, nadměrnému zatížení a podmínkám v rozporu s doporučením výrobce, živelnými pohromami a vyšší mocí. Je důrazně doporučováno uchovat originální obaly.

9. REKLAMACE musí být provedena ihned po zjištění závady v záruční době s přesnou specifikací reklamace. Pro uplatnění reklamace vždy zcela vyplňte reklamační protokol, který naleznete na našich stránkách. Bez reklamačního protokolu nemůže být záruka uplatněna. Bude-li reklamace oprávněná, má kupující právo na bezplatnou opravu či výměnu předmětu. Tuto reklamaci je nutno provést ihned po zjištění závady. Reklamaci, zaslanou bez předchozího informování, má prodávající právo odmítnout. Doba vyřízení reklamace trvá od převzetí předmětu prodejcem do jejího odeslání kupujícímu. Záruční doba se prodlužuje o dobu pro vyřízení reklamace.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 ti dnů od převzetí. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, včetně záručního listu, návodu a veškerého dodaného příslušenství poslat zpět v uvedené lhůtě. Po obdržení takto vráceného zboží prodávající v přiměřené době vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku způsobem, na kterém se oba dohodnou. 
Náklady na dopravu vynaložení k dodání zboží kupujícímu prodávající nevrací. Zboží je nutno vracet v původním obalu. V opačném případě mohou být zákazníkovi přeúčtovány náklady za nové zabalení zboží. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme zboží pojistit. Prodávajícímu v takovém případě vzniká nárok na úhradu poštovného, neboť se jedná o individuální službu „na míru“, dle přání kupujícího. Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na zboží vyráběné na zakázku nebo upravované na míru, dle přání kupujícího. Koupě zboží, kde je konečným příjemcem podnikatel / firma, se řídí obchodním zákoníkem, a v takovém případě nelze od kupní smlouvy, která je z naší strany řádně plněna, odstoupit. Faktura slouží zároveň jako záruční list.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Děkujeme, že jste si vybrali pro nákup alu kol, elektronů a pneumatik www.aaaalu.cz.

Pokud jste byli s nákupem u nás spokojeni, řekněte to Vašim známým, pokud ne, řekněte to nám. Děkujeme.


AluLikvidace.czVyber si top kola